O nás

Náš klub prevádzkuje otvorenú 50 m strelnicu v Žiari nad Hronom . Strelnica má 12 stavov umožňujúcich streľbu. Je vybavená terčovými zariadeniami pre statickú streľbu.

Pre streleckú komunitu niekoľkokrát do roka organizujeme súťaže v streľbe z krátkych guľových zbraní. Pre verejnosť každoročne pripravujeme Deň otvorenej strelnice s možnosťou zapojenia verejnosti.